donderdag 23 april 2015

Vanaf nu hebben we een 'Buyer Persona' certificaat!!!

Buyer Persona certificaat van Christiaan Van Mieghem

Christiaan Van Mieghem, zaakvoerder van Communicatiebureau Straight, is de eerste Belg die gecertificeerd is om de methodieken van de Buyer Persona - ontwikkeld door Tony Zambito - toe te passen.

Wat is een Buyer Persona?
Voor elke marketingstrategie is het cruciaal om te weten wie je klant is. Om hier een duidelijk inzicht in te krijgen, is het belangrijk om een Buyer Persona’s op te stellen. Buyer Persona’s helpen marketeers klanten beter te begrijpen vanuit menselijke emoties en handelingen. Marketing ondersteunt door Buyer Persona’s levert gemiddeld een 124% hoger rendement op (bron: MarketingSherpa).

Christiaan Van Mieghem: “Op het internet is informatie te vinden over Buyer Persona’s, maar meestal is die informatie verkeerd, vereenvoudigd of onvolledig wat tot een verkeerd gebruik leidt. Een goed uitgewerkte ‘Buyer Persona’ is zowel voor ‘marketing’ als voor ‘sales’ van meerwaarde.”

Wie is Tony Zambito?
Tony Zambito is de grondlegger van en autoriteit op het gebied van Buyer Persona’s. In 2002 bedacht Tony de eerste Buyer Persona-methodiek gericht op B2B Marketing en Sales. Een innovatie die inmiddels succesvol toegepast wordt door de meeste Fortune 100-bedrijven om hun klanten beter te leren begrijpen ten behoeve van lead generatie, klantenservice en productinnovatie.
(Bedrijven waar Tony Buyer Persona’s succesvol heeft geïntroduceerd zijn o.a.: HP, Reed Elsevier, FedEx, Microsoft, Genesys, IBM en Conoco Phillips).

maandag 23 juni 2014

Market your marketing

Dit citaat is een aanvulling op de quote van Steuart Henderson Britt: “Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. You know what you are doing but nobody else does." Teveel bedrijven bv. plaatsen een advertentie... en wachten. Terwijl dat ze diezelfde advertentie ook kunnen gebruiken op social media, in hun e-nieuwsbrieven,... Kruisbestuiving kan voor veel meer impact zorgen.
#straightbe  (www.straight.be)

maandag 16 juni 2014

MVO of MVZ?


Wanneer een certificaat teveel als een marketinggereedschap gezien wordt, kan het zowel misleidend werken, als luiheid opwekken. Misleidend: er wordt naar de klant/consument een beeld opgehangen van wat het bedrijf eigenlijk (nog) niet is. Luiheid treedt op als het bedrijf tevreden is het certificaat te hebben en daar verder niets mee doet.

Als het over MVO gaat, pleit Straight om de principes van 'Duurzame marketing' toe te passen:
1. het is een principiële keuze; geen propositie
2. het kan alleen bedrijven worden met een groene integriteit
3. kent geen uitzonderingen: het is alles of niets
4. is een complex en steeds veranderend doel

We willen daar nog een vijfde principe aan toe voegen:
5. het wordt toegepast in het gehele bedrijf én in de persoonlijke levenssfeer

#straightbe (www.straight.be)

maandag 26 mei 2014

Verbeteren of veranderen?


Jack Braeken (Commercieel Excelleren) stelde deze vraag tijdens een voordracht. De meeste deelnemers kozen voor 'verbeteren'. Jack zei dat dit in deze onzekere en economisch veranderende tijden, onvoldoende is. 
Heeft hij gelijk? Ik denk van wel.

Praktijkvoorbeeld. Vele winkelstraten doen het niet goed: de omzet van de winkels gaat naar beneden, er komt meer leegstand,... Om daar een oplossing aan te bieden, kiezen vele gemeenten/steden om de winkelstraten te vernieuwen, d.w.z. de straat wat 'opfrissen'. Dit is geen afdoend antwoord op het veranderende klantengedrag door o.a. een toenemende mobiliteit, een andere vrijetijdsbesteding en -beleving, webwinkels, enzovoort. Verbeteren is hier niet goed genoeg. Wil een retailwinkel succesvol blijven dan zal die veel meer moeten inspelen op emoties, beleving en een echt klantgerichte service.
(Dit laatste zou een conditio sine qua non moeten zijn, maar dat is zeker op vele plaatsen niet het geval). 
#straightbe (www.straight.be)

maandag 19 mei 2014

Communicatie-advies van Epictetus

De dialoog met de consument is zeer belangrijk. Bedrijven moeten ermee leren omgaan dat consumenten meer kanalen hebben gekregen om hun ervaringen en meningen te uiten over een product/bedrijf. Vuur niet alleen maar reclameboodschappen af, maar luister naar wat leeft en ga er op een positieve manier mee om. Het kan de relatie met de klant alleen maar ten goede komen. 
#straightbe (www.straight.be)